Talenten Huis Delft: De haalbare droom in Delft:

Kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan door het aanbieden van Talentbegeleiding aan kinderen van ouders die reguliere huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen. En dat met een duurzaam exploitatiemodel: ook kinderen van ouders die het wel kunnen betalen worden toegelaten, maar uitgangspunt is dat er te allen tijde 50% van de plaatsen gereserveerd blijven voor kinderen van ouders die het niet kunnen betalen. Ons richtsnoer voor het maatschappelijke tarief is het hebben van een Delftpas tegen een maatschappelijk tarief.

Doelstelling en maatschappelijk vraagstuk

 • Het creëren van gelijke kansen voor jongeren op een goede schoolopleiding, ongeacht sociale, economische of culturele achtergrond
 • Voorkomen van schooluitval en werkloosheid
 • Maximaal benutten van het potentieel van jongeren
 • Jongeren vaardigheden bijleren waar ze hun leven lang profijt van hebben

Doelgroep en aanpak

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens hun schoolopleiding en die dit door hun situatie niet (volledig) kunnen krijgen

Het gaat hier met name om leerlingen van wie de ouders en familie deze ondersteuning zelf niet goed kunnen bieden en/of zich geen betaalde ondersteuning kunnen veroorloven. Dat kan zijn omdat de ouders een laag inkomen hebben, zelf geen vergelijkbare opleiding hebben, de Nederlandse taal niet goed spreken, de weg niet goed weten in het Nederlandse schoolsysteem.

Leeftijdsgroep: van groep 7 t/m klas 1-3 van middelbare school

Alle schoolniveau’s en types, van VMBO tot Gymnasium. De ondersteuning vindt plaats op het Stanislas Krakeelpolderweg.

Soorten ondersteuning

 • Een geschikte locatie om rustig huiswerk te kunnen maken, wanneer dit thuis niet goed mogelijk is omdat er te weinig ruimte of teveel drukte is
 • Inhoudelijke ondersteuning, uitleg van de stof, oefenen van de stof.
 • Ondersteuning in studievaardigheden. Leren plannen, goed concentreren, prioriteiten stellen, je eigen werk controleren, proefwerken voorbereiden, aanpak opdrachten met lange deadline zoals boekbespreking.
 • Helpen om motivatie en discipline te krijgen om schoolwerk goed en tijdig te doen.
 • Ondersteuning bij schoolkeuzes. Voor groep 7/8 is dat keuze voor voortgezet onderwijs (niveau, school), op de middelbare school is het de keuze van welke richting en profiel, later is het studie- en beroepsoriëntatie.
 • Hulp bij inhoudelijke schoolproblemen, voorkomen van doubleren, meedenken over doubleren versus naar lager niveau gaan.
 • Ondersteuning bij gesprekken met school. Met de ouders meegaan naar gesprekken met mentor of zorgcoördinator.

Profiel begeleiders

De begeleider is vrijwillig betrokken en begeleidt de leerling bij het ontwikkelen van zijn of haar talenten. Huiswerkbegeleiding is de aanleiding om hieraan te werken: leren-leren, zelfmotivatie, uitstelgedrag en hulp bij uitdagingen en problemen op en met school.

Openingstijden

We starten met 15-18u op maandag tot en met donderdag. Veel leerlingen doen hun huiswerk voor maandag tijdens het weekend en nemen vrijdag “huiswerkvrij”.

Locatie

We werken vanuit het Stanislas Krakeelpolderweg 1.

Tarief

Het maatschappelijke tarief voor ouders die reguliere instituten niet kunnen betalen is zoals hieronder. De inkomenstoets wordt gedaan via de Delftpas. We kiezen voor een tarief per dagdeel: 1,2 of 3 dagdelen. Per dagdeel krijgen kinderen een half uur individuele begeleiding.

Contact en informatie:

Martijn Kirsten – 06-20047978 – martijn@klassewerkdelft.nl

Radio Interview Martijn op Stadsradio Delft 22 mei 2018 (20 minuten)